Τα τμήματα Δ.Ο.Σ.Α. - Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1999 και το 2009 αντίστοιχα στην Κομοτηνή. Η λειτουργία του Δ.Ο.Σ.Α ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1999 και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πτέρυγας Ε' της Νέας Νομικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη. Το τμήμα  της Διοίκησης Επιχειρήσεων ξεκίνησε την λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2009 το οποίο στεγάζονταν μέχρι πρότινος στις εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν στην περιοχή των Μετάλλων. Σύμφωνα με το νέο ακαδημαϊκό χάρτη, βάση του σχεδίου Αθηνά, δημιουργήθηκε ένα νέο τμήμα έπειτα από την απορρόφηση του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων από το τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. και ονομάστηκε Οικονομικών Επιστημών, παρέχοντας στους φοιτητές την δυνατότητα επιλογής δύο κατευθύνσεων, αυτή της Οικονομικής Ανάλυσης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών αποτελεί ένα από τα 8 τμήματα του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή και δέχεται ετησίως περίπου 250 φοιτητές από την Ελλάδα και την Κύπρο.