Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Π.Μ.Σ. (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) το οποίο από την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 θα λειτουργήσει ως M.B.A. (Master of Business Administration) διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων.

Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων - M.B.A. - Master of Business Administration και μπορούν να εγγραφούν πτυχιούχοι Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς επίσης και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

 

Η σελίδα του MBA Μεταπτυχιακού Προγράμματος.