ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ERASMUS/SOCRATES

 

Το τμήμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής Μαθητών SOCRATES, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ονομάζεται ERASMUS και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος Ευρωπαϊκής δράσης για την κινητικότητα σπουδαστών Πανεπιστημίων. Αντικείμενο αυτής της πρώτης φάσης του προγράμματος ήταν να ενισχύσει τη συνεργασία Πανεπιστημίων των κρατών-μελών, με σκοπό τη διάδοση των γλωσσών μεταξύ των χωρών-μελών, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, τις τεχνολογίες κλπ. Το ERASMUS είναι ανοιχτό σε όλα τα είδη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και τις βαθμίδες σπουδών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και ειδικότερα το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS από το 2002 σε συνεργασία με πέντε οικονομικά πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης. Η ΔΑΠ Οικονομικών Επιστημών δραστηριοποιήθηκε για την λειτουργία του προγράμματος, και μέχρι σήμερα πάγια θέση της αποτελεί η πίεση για την διεύρυνση του προγράμματος σε περισσότερες χώρες και πανεπιστήμια του εξωτερικού, ώστε μέσω της ακαδημαικής συνεργασίας να αναβαθμιστούν τόσο οι γνώσεις των φοιτητών που θα λάβουν μέρος, όσο και η ίδια η ποιότητα και το κύρος του Τμήματος.

Τα πανεπιστήμια που συνεργάζεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, είναι τα εξής:

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο/Χώρα

Τμήμα

Ιστοσελίδα

University of Gavle

(Σουηδία)

Department of Business Administration and

Economics

http://www.hig.se/Verktyg-i-hoger/In-English.html

http://www2.hig.se/e-inst/international/

 

Universite Montpellier 1

(Γαλλία)

Faculte des Sciences Economiques

http://www.univ-montp1.fr/

http://www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_sciences_economiques

 

University in Ljubljana

(Σλοβενία)

Faculty of Economics

http://www.ef.uni-lj.si/

 

VALAHIA University of

Targoviste (Ρουμανία)

Faculty of Economic Sciences

http://www.valahia.ro/en/

http://www.valahia.ro/en/academice/facultati/FSE/index.html

 

Jagiellonian University

(Πολωνία)

Faculty of Management and Social Communication

http://www.uj.edu.pl/index.en.html

http://www.econ.uj.edu.pl/index-en.htm

 

 

 

Υπεύθυνος για το πρόγραμμα ERASMUS στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ο κ. Σπυρομήτρος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS στο Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, επισκεφτείτε τη σχετική ανακοίνωση.