Μετονομασία του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης σε Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Στην 47η Γενική Συνέλευση Τμήματος του ΔΟΣΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 17/03/2010 ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ήταν η μετονομασία του τμήματος μας σε Οικονομικών Επιστημών. Ως προοδευτική παράταξη δεν φοβόμαστε να στηρίξουμε αλλαγές που σκοπό έχουν την βελτίωση και την αναβάθμιση του τμήματος μας. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΟΣΑ δίνει το παρόν στις εξελίξεις και πράττει πάντα προς όφελος του φοιτητή αλλά και της σχολής μας. Απαραίτητος παράγοντας για την στήριξη μιας πρότασης για μας, πάντα αποτελεί η πλήρη ενημέρωση για το εν λόγο θέμα με σύμμαχο τα πιστεύω και την επιθυμία του φοιτητή. Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε αυτό το θέμα πρόταση μας ήταν να γίνει ενημερωτική εκδήλωση από τους καθηγητές πράγμα το οποίο δεν έγινε λόγω περιορισμένου χρόνου μέχρι τη Γ.Σ.Τ. Μένοντας σταθεροί στην άποψη μας για την μετονομασία στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πριν δύο χρόνια και ξεπερνώντας τα εμπόδια στο να στηθούν κάλπες προχωρήσαμε στην δημιουργία ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό ήταν ανώνυμο καθώς σκοπός μας δεν ήταν να κατηγοριοποιήσουμε τους φοιτητές ανάλογα με την άποψη τους, αλλά για να δούμε προς ποια κατεύθυνση κλίνουν οι γνώμες τους. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που έθιγε το ΔΟΣΑ, θεωρήσαμε αδιανόητο να ψηφίσουμε λευκό στην Γ.Σ.Τ. Ερχόμενοι λοιπόν σε επαφή με τους φοιτητές του ΔΟΣΑ και με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, διαπιστώσαμε πως η πλειοψηφία αυτών θεώρησε καλύτερη την μετονομασία του τμήματος σε Οικονομικών Επιστημών. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτό, ήρθαμε σε επαφή τόσο με τον πρόεδρο, όσο και με διάφορους καθηγητές της σχολής και όχι μόνο οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν για τα θετικά της ενδεχόμενης αυτής μετονομασίας.

 

Μερικά από αυτά είναι τα εξής :

• θα επιτρέψει στο Τμήμα την περαιτέρω εμβάθυνση σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο της οικονομικής επιστήμης προς όφελος διδασκόμενων και διδασκόντων.

• θα οδηγήσει σε ορθολογικότερη ανάπτυξη των τριών κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος που όλες θα μπορούν να βασίζονται στο επαρκές υπόβαθρο στα οικονομικά των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

• θα δώσει στο Τμήμα την δυνατότητα ανάπτυξης συναφών μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε μεγαλύτερο εύρος από αυτό που επιτρέπει η σημερινή ονομασία και εκπαιδευτική φιλοσοφία.

• θα υπερασπίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος (οικονομολόγοι).

• θα τοποθετήσει το Τμήμα στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο ελκυστικό σε φοιτητές και νέα μέλη ΔΕΠ.

• αύξηση της βάσης της σχολής

• διευκόλυνση εισαγωγής σε μεταπτυχιακά προγράμματα

• μεταγραφές σε όλα τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω και θέλοντας να είμαστε παρόν και όχι αμέτοχοι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα στηρίξαμε την πρόταση της μετονομασίας της σχολής μας σε Οικονομικών Επιστημών ερευνώντας όλες τις παραμέτρους και όλες τις συνέπειες μιας τόσο σοβαρής αλλαγής όπως είναι η μετονομασία ενός τμήματος.