Διαβάστε τις πλέον πρόσφατες προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για τη δομή και τη λειτουργία των συλλόγων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, στο παρακάτω πλαίσιο κάνοντας "κλικ" στο κέντρο του.