Αγαπητές Φοιτήτριες και Φοιτητές 

Σας ενημερώνω ότι την Πέμπτη 7 Δεκεμβριου θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα στις 15.00 ώστε να δουμε θέματα και σημεία στις εργασίες σας. 

Η διδάσκουσα 

Μαρία Σαρτζετάκη 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Αγαπητές Φοιτήτριες και Φοιτητές 

Σας ενημερώνω ότι την Πέμπτη 7 Δεκεμβριου θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα στις 12.00 ώστε να δουμε θέματα και σημεία σχετικά με τις εργασίες σας. 

Η διδάσκουσα 

Μαρία Σαρτζετάκη 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου με ώρα έναρξης στις 15:00.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου με ώρα έναρξης στις 15:00.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Το μάθημα της 7ης Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στις 11:00 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης 

Αγαπητές/οι

όπως έχετε ενημερωθεί το μάθημα την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί, λόγω απουσίας μου εκτός εδρας.

Το μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου μετά το μάθημα στην Οικονομική και Management Υποδομών και Μεταγορών (17.30), στην αίθουσα/αμφιθέτρο που γίνεται το μάθημα. 

Η ύλη που θα παρουσιάσω αφορά ποσοτικές μεθόδους στη διαχείριση κινδύνων.

Ο διδάσκων

Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αγαπητές/οι

όπως έχετε ενημερωθεί το μάθημα τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί, λόγω απουσίας μου εκτός έδρας.

Το μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου ώρα 15.00 στην αίθουσα/αμφιθέτρο που γίνεται το μάθημα. 

Η ύλη που θα παρουσιάσω θα αφορα στους δείκτες απόδοσης (Αριθμοδείκτες) που αποτελεί και ύλη που συνδέεται με τις εργασίες σας - προκρίνουμε να είστε όλοι στο μάθημα.

Ο διδάσκων

Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης…