Αγαπητοί φοιτητές,

η ύλη του μαθήματός μας έχει ολοκληρωθεί και έχει παρουσιαστεί και το σύνολο των εργασιών σας.

Το μάθημα στις 24 Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς είμαι προσκεκλημένος σε ένα επιστημονικό συνέδριο στην Κέρκυρα.

Θα πραγματοποιηθεί ένα πρόσθετο συμπληρωματικό μάθημα εξ αποστάσεως στις 31 Μαΐου (ξεκινά στις 09:00, βλ. λινκ παρακάτω), στο οποίο θα γίνει μία σύντομη επανάληψη, θα λυθούν οι απορίες σας και θα σας δώσω τις τελικές κατευθύνσεις για την εξεταστική του Ιουνίου.

Ξεκινήστε τη μελέτη σας και καλή επιτυχία.

Χάρης Βλάδος

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOF95o64ffSWKgSiSMrqFWx2xsQFnzyPEpI-gAtLN7oE1%40thread.tacv2/1666595200301?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22544abe72-3b0d-4627-9715-a1da4a8ecf46%22%7d

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...