Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του μαθήματος

Τετάρτη 15.11.2023 στις 15:00

και

Πέμπτη 16.11.2023 στις 15:00

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΝΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...