Την Τρίτη στις 28/11/2023, στο αμφιθέατρο Δ και ώρα 17:00 -19:00, θα πραγματοποιηθεί φροντιστήριο στο μάθημα της Λογιστικής Ι.

Ο διδάσκων του μαθήματος

Ιωάννης Ντόκας, Αναπληρωτής καθηγητής

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...