Παρακαλούνται οι επιτυχόντες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,  μετεγγραφή/μετακίνηση  φοιτητές, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  με εξουσιοδοτημένη εταιρία ταχυμεταφοράς  (courier), ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως από  16-11-2023 μέχρι και  22-11-2023:

1.     Τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση για μετεγγραφή και ορίζονται σύμφωνα  με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

2.     Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.     Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)

4.     Τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ που επισυνάπτεται

προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στη συνέχεια η εγγραφή τους στο Τμήμα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...