Ο διδάσκων του μαθήματος Ασφαλιστική (Η’ Εξάμηνο) ενημερώνει ότι το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/2/2024 ώρα 3μμ αντί για Παρασκευή 23/2/2024.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Δύναμη ευθύνης…