Το μάθημα “Περιφερειακή Οικονομικη Ανάπτυξη” της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα της αναπλήρωσής του.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Δύναμη ευθύνης…