Λόγω απουσίας του διδάσκοντα, το τελευταίο μάθημα Μαθηματικά ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθεί στις 30/5/2024, αλλά στις 29/5/2024 και ώρα 15:00-19:00 στο αμφιθέατρο Δ'. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Δύναμη ευθύνης…