Η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ: Master in Business Administration), β) «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (Financial Technology), γ) «Χρηματοοικονομική-Λογιστική» (Finance-Accounting)  και δ) του Δ.Δ.Π.Σ. «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής την Πέμπτη 30.05.2024 στις 13:00μ.μ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν να προσέλθουν στη Γραμματεία μεταξύ 11:00-12:00 για εξακρίβωση στοιχείων