Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Διαδικασία χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές

 

 

Οι φοιτητές θα μπορούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης από τη Γραμματεία του Τμήματος με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 

Η παραλαβή των κωδικών γίνεται με βάση το αρχικό γράμμα του Επωνύμου του κάθε φοιτητή κατά τις ώρες 10:00-13:00.

 

Παρασκευή     11/10/2019   όσα επώνυμα ξεκινούν από Α έως και Λ

 

Δευτέρα 14/10/2019   όσα επώνυμα ξεκινούν από M έως και Ω

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν τις παραπάνω ημέρες θα μπορούν να πάρουν τους κωδικούς τις ημέρες και ώρες που η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβαση.

 

 

 

 

Τονίζεται ότι η Γραμματεία θα λειτουργήσει

την Παρασκευή 11.10.2019 και την

Δευτέρα 14.10.2019 

ΜΟΝΟ  για τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

 

 

 

                                                                                                            ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                                                                                            Πάντα δίπλα σου...