Δίνεται παράταση μέχρι 10-11-2019 Ώστε ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ:

1. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού 2019-2020 (ανανέωση εγγραφής)

2. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα μετά την λήξη της δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων: Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Υπάρχουν οδηγίες)

 Φοιτητής που δεν εγγράφεται σε 2 δύο συνεχόμενα εξάμηνα ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (αυτοδίκαια Ν.4009/2011)

 Μάθημα που δεν έχει δηλωθεί δεν μπορεί να εξεταστεί σε όλη τη χρονιά.

 Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής δήλωσης κάντε έλεγχο για την επιτυχή καταχώρησή της.  SOS: Εκτυπώστε τη δήλωση που υποβάλατε (αποδεικτικό εγγραφής).

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                              Πάντα δίπλα σου...