Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος το Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου τπυ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20. 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

Δίνεται  2η  παράταση από 18.11.2019  μέχρι 21.11.2019

Ώστε  ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ:

 1. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού 2019-2020 (ανανέωση εγγραφής)
 2. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα

μετά την λήξη της δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

                                                                                                                                                                                                                                      

Δίνεται παράταση μέχρι 10-11-2019 Ώστε ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ:

1. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού 2019-2020 (ανανέωση εγγραφής)

2. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα μετά την λήξη της δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων: Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Υπάρχουν οδηγίες)

 Φοιτητής που δεν εγγράφεται σε 2 δύο συνεχόμενα εξάμηνα ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (αυτοδίκαια Ν.4009/2011)

 Μάθημα που δεν έχει δηλωθεί δεν μπορεί να εξεταστεί σε όλη τη χρονιά.

 Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής δήλωσης κάντε έλεγχο για την επιτυχή καταχώρησή της.  SOS: Εκτυπώστε τη δήλωση που υποβάλατε (αποδεικτικό εγγραφής).

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                              Πάντα δίπλα σου...

Η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου στο τηλέφωνο 215 215 7850. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 πμ – 17:00 μμ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο εδώ.

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                Πάντα δίπλα σου...

ΟΛΟΙ οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ καλούνται:

1.      να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού 2019-2020 (ανανέωση εγγραφής)

2.      να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής – Δήλωσης μαθημάτων:

από  21-10-2019  μέχρι  3-11-2019

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:

Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp

με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Υπάρχουν οδηγίες)

·         Φοιτητής που δεν εγγράφεται σε 2 δύο συνεχόμενα εξάμηνα

ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (αυτοδίκαια Ν.4009/2011)

·         Μάθημα που δεν έχει δηλωθεί δεν μπορεί να εξεταστεί σε όλη τη χρονιά.

·         Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής δήλωσης κάντε έλεγχο για την επιτυχή καταχώρησή της.

 

·         SOS: Εκτυπώστε τη δήλωση που υποβάλατε (αποδεικτικό εγγραφής).

 

 

Δείτε την ανακοίνωση      εδώ 

 

            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Καλούνται οι φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις όλων των εξαμήνων να υποβάλουν στη γραμματεία  αίτηση (Έντυπο ορκωμοσίας) είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε με FAX από την Δευτέρα 21/10/2019 έως και την Παρασκευή 01/11/2019  και ώρες 11:00 – 13:00.

Για την ορκωμοσία απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση (Έντυπο ορκωμοσίας). (επισυναπτόμενο αρχείο)
 2. Επιστροφή στη γραμματεία είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικά : α) δελτίο ακαδημαϊκής ταυτότητας-φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο),

            β) βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (εφόσον είχε χορηγηθεί)

                         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση

 1.                 απώλειας των παραπάνω)

   

   

  Η ορκωμοσία θα γίνει την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019.  

  Η ώρα και ο χώρος που θα διεξαχθεί η τελετή θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

  Τηλέφωνα Γραμματείας 2531039824 και 39825

 

Δείτε την ανακοίνωση με το έντυπο της ορκομωσίας εδώ.

 

 

                                                                                

Πάντα δίπλα σου ...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Διαδικασία χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές

 

 

Οι φοιτητές θα μπορούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης από τη Γραμματεία του Τμήματος με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

 

Η παραλαβή των κωδικών γίνεται με βάση το αρχικό γράμμα του Επωνύμου του κάθε φοιτητή κατά τις ώρες 10:00-13:00.

 

Παρασκευή     11/10/2019   όσα επώνυμα ξεκινούν από Α έως και Λ

 

Δευτέρα 14/10/2019   όσα επώνυμα ξεκινούν από M έως και Ω

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν τις παραπάνω ημέρες θα μπορούν να πάρουν τους κωδικούς τις ημέρες και ώρες που η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβαση.

 

 

 

 

Τονίζεται ότι η Γραμματεία θα λειτουργήσει

την Παρασκευή 11.10.2019 και την

Δευτέρα 14.10.2019 

ΜΟΝΟ  για τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

 

 

 

                                                                                                            ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                                                                                            Πάντα δίπλα σου...