ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2023 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 14:00-18:00

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2023 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 9:00-13:00

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Την Τρίτη στις 14:30 έχουμε τις παρουσιάσεις σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Οι παρουσιάσεις θα γίνουν για λόγους εχεμύθειας και προστασίας εταιρικών δεδομένων στο γραφείο μου.
 • Θα παρουσιάσετε κάθε ομάδα χωριστά.
 • Σειρά θα έχετε με τον αύξοντα αριθμό της ομάδας σας.
 • Η παρουσία της ομάδας όλης είναι απαραίτητη καθώς αποτελεί τελική εξέταση του μαθήματος.
 • Η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι 7 λεπτά.
 • Θα παρουσιάσετε σαν να κάνετε briefing στον Senior Partner της εταιρίας consulting που δουλεύετε.
 • Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να:
  • δώσετε στον προϊστάμενό σας να καταλάβει ποιος ήταν ο πελάτης σας και το αντικείμενό του.
  • αποδώσετε την ουσία των ευρημάτων/λύσεων/προτάσεών σας.
  • να απαριθμήσετε τα θετικά και αρνητικά της επιχείρησης ή/και του/των προϊόντων ή υπηρεσιών της.
  • τυχόν προβλήματακενά και ελλείψεις στην ομάδα σας, στο report, στην συνεργασία με την επιχείρηση-πελάτη σας.
  • οτιδήποτε είναι σημαντικό και απαραίτητο για να αξιολογήσει ο ανώτερός σας στην εταιρία consulting την ποιότητα του έργου συμβουλευτικής σας.
 • Δεν θα έχετε Power Point.
 • Μπορείτε να έχετε οτιδήποτε υλικό θέλετε για δική σας χρήση (εκτυπώσεις, σημειώσεις, κλπ).
 • Μπορείτε να έχετε αν θέλετε και σύντομο υλικό και για τον προϊστάμενό σας.
 • Μπορεί να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας.
 • Το σοβαρόλιτόεπαγγελματικό ύφος και στυλ, καθώς και η χρήση επιστημονικής ορολογίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Το Final Consulting Report σας θα το ανεβάσετε στο Eclass από την Τρίτη 30 Μαΐου μέχρι και την ημέρα των τελικών εξετάσεων, 6 Ιουνίου, μέχρι τις 12 το βράδυ στο menu "Εργασίες".

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

 

Αγαπητοί φοιτητές,

η ύλη του μαθήματός μας, ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, έχει ολοκληρωθεί.

Σας περιμένω για ένα συμπληρωματικό φροντιστηριακό μάθημα την Τετάρτη 31/05 (14:00-18:00), στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου μπορούμε να συζητήσουμε, μεταξύ άλλων, τις απορίες σας και τον τρόπο προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Καλό διάβασμα.

Δρ Χάρης Βλάδος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOF95o64ffSWKgSiSMrqFWx2xsQFnzyPEpI-gAtLN7oE1%40thread.tacv2/1666595200301?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22544abe72-3b0d-4627-9715-a1da4a8ecf46%22%7d

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Αγαπητοί φοιτητές,

η ύλη του μαθήματός μας, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, έχει ολοκληρωθεί.

Σας περιμένω για ένα συμπληρωματικό φροντιστηριακό μάθημα την Τετάρτη 31/05 (09:00-13:00), στον σύνδεσμο παρακάτω, όπου μπορούμε να συζητήσουμε, μεταξύ άλλων, τις απορίες σας και τον τρόπο προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Καλό διάβασμα.

Δρ Χάρης Βλάδος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOF95o64ffSWKgSiSMrqFWx2xsQFnzyPEpI-gAtLN7oE1%40thread.tacv2/1666595200301?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22544abe72-3b0d-4627-9715-a1da4a8ecf46%22%7d

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Την Δευτέρα 29/05/2023  και ωρα 18:30-20:00 , στο αμφιθέατρο Δ θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακή διάλεξη στο μάθημα της Λογιστικής Ι 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Την Δευτέρα 29/05/2023  και ωρα 17:00-18:30 , στο αμφιθέατρο Δ θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακή διάλεξη στο μάθημα της Λογιστικής ΙΙ 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...