Εκτύπωση
Κατηγορία: Πληροφορίες
Εμφανίσεις: 5837

 

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2008-2009 και 2009-2010 που περάτωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις όλων των εξαμήνων και κατέθεσαν τη διπλωματική τους εργασία  να υποβάλουν στη γραμματεία αίτηση από τη  Τρίτη 29/11/2011 έως και Παρασκευή 02/12/2011

Για την ορκωμοσία απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1.     Έντυπο ορκωμοσίας (από τη Γραμματεία)

2.     Επιστροφή στη γραμματεία:

α) δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο),
β) φοιτητική ταυτότητα 
γ) βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (εφόσον είχε χορηγηθεί)
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω)
3. Παράβολο των 30 ευρώ από τη γραμματεία.
4. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος  ότι δεν οφείλονται βιβλία

5. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία ότι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στέγασης εφόσον έγινε χρήση του δικαιώματος

Η ορκωμοσία θα γίνει τη Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στο κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη).

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΟΣΑ

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ...