Η Διοίκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

 

Τα όργανα του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.

 

Α.Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των φοιτητών και εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ. (Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι). Η Γενική Συνέλευση είναι το συλλογικό διοικητικό όργανο του τμήματος τόσο σε εκπαιδευτικά όσο και σε διοικητικά θέματα, και είναι το όργανο που εξετάζει τις διεκδικήσεις και τις ανάγκες του Συλλόγου Φοιτητών του Οικονομικών Επιστημών.

 

 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του τμήματος, τους διευθυντές των Τομέων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Ε.Μ.Υ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται κυρίως με θέματα κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφασίζει για όλες τις ατομικές – διοικητικές υποθέσεις των φοιτητών και εισηγείται τα θέματα των τομέων στη Γενική Συνέλευση.

 

 

Γ. Ο Πρόεδρος του τμήματος συγκαλεί τη Γ.Σ. και το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει των εργασιών τους. Τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του διοικητικού ερευνητικού προσωπικού, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και το Δ.Σ. Συγκροτεί επιτροπές για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προΐσταται των υπηρεσιών του τμήματος.

 

 

Τακτικά μέλη της Γ.Σ. είναι τα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής είναι ο Καθηγητής Χαζάκης Κωνσταντίνος.

 

 

 

Μετονομασία του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης σε Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Στην 47η Γενική Συνέλευση Τμήματος του ΔΟΣΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 17/03/2010 ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ήταν η μετονομασία του τμήματος μας σε Οικονομικών Επιστημών. Ως προοδευτική παράταξη δεν φοβόμαστε να στηρίξουμε αλλαγές που σκοπό έχουν την βελτίωση και την αναβάθμιση του τμήματος μας. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΟΣΑ δίνει το παρόν στις εξελίξεις και πράττει πάντα προς όφελος του φοιτητή αλλά και της σχολής μας. Απαραίτητος παράγοντας για την στήριξη μιας πρότασης για μας, πάντα αποτελεί η πλήρη ενημέρωση για το εν λόγο θέμα με σύμμαχο τα πιστεύω και την επιθυμία του φοιτητή. Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε αυτό το θέμα πρόταση μας ήταν να γίνει ενημερωτική εκδήλωση από τους καθηγητές πράγμα το οποίο δεν έγινε λόγω περιορισμένου χρόνου μέχρι τη Γ.Σ.Τ. Μένοντας σταθεροί στην άποψη μας για την μετονομασία στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πριν δύο χρόνια και ξεπερνώντας τα εμπόδια στο να στηθούν κάλπες προχωρήσαμε στην δημιουργία ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό ήταν ανώνυμο καθώς σκοπός μας δεν ήταν να κατηγοριοποιήσουμε τους φοιτητές ανάλογα με την άποψη τους, αλλά για να δούμε προς ποια κατεύθυνση κλίνουν οι γνώμες τους. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που έθιγε το ΔΟΣΑ, θεωρήσαμε αδιανόητο να ψηφίσουμε λευκό στην Γ.Σ.Τ. Ερχόμενοι λοιπόν σε επαφή με τους φοιτητές του ΔΟΣΑ και με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, διαπιστώσαμε πως η πλειοψηφία αυτών θεώρησε καλύτερη την μετονομασία του τμήματος σε Οικονομικών Επιστημών. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτό, ήρθαμε σε επαφή τόσο με τον πρόεδρο, όσο και με διάφορους καθηγητές της σχολής και όχι μόνο οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν για τα θετικά της ενδεχόμενης αυτής μετονομασίας.

 

Μερικά από αυτά είναι τα εξής :

• θα επιτρέψει στο Τμήμα την περαιτέρω εμβάθυνση σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο της οικονομικής επιστήμης προς όφελος διδασκόμενων και διδασκόντων.

• θα οδηγήσει σε ορθολογικότερη ανάπτυξη των τριών κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος που όλες θα μπορούν να βασίζονται στο επαρκές υπόβαθρο στα οικονομικά των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

• θα δώσει στο Τμήμα την δυνατότητα ανάπτυξης συναφών μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε μεγαλύτερο εύρος από αυτό που επιτρέπει η σημερινή ονομασία και εκπαιδευτική φιλοσοφία.

• θα υπερασπίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος (οικονομολόγοι).

• θα τοποθετήσει το Τμήμα στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο ελκυστικό σε φοιτητές και νέα μέλη ΔΕΠ.

• αύξηση της βάσης της σχολής

• διευκόλυνση εισαγωγής σε μεταπτυχιακά προγράμματα

• μεταγραφές σε όλα τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω και θέλοντας να είμαστε παρόν και όχι αμέτοχοι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα στηρίξαμε την πρόταση της μετονομασίας της σχολής μας σε Οικονομικών Επιστημών ερευνώντας όλες τις παραμέτρους και όλες τις συνέπειες μιας τόσο σοβαρής αλλαγής όπως είναι η μετονομασία ενός τμήματος.

 

 

Το Επιμελητήριο Ξάνθης και το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, σας προσκαλούν στην επιχειρηματική ημερίδα με θέματα:

1.    «Το Νέο Μοντέλο Οικονομικής Ανάπτυξης: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», Ομιλητής, κ. Κώστας Αξαρλόγλου, Επίκουρος Καθηγητής

2.    «Γνώση, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Πράξη», Ομιλητής, κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, και

3.     «Το Πανεπιστήμιο: Μοναδικό Όπλο για την Αντιμετώπιση της Κρίσης», Ομιλητής, κ. Ιωάννης Κ. Μουρμούρης, Καθηγητής

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, στις 7μ.μ. στο Επιμελητήριο Ξάνθης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 1, Ξάνθη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Όλγα Αναγνωστοπούλου (25310-39826).

Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής

"Ιωάννης Καποδίστριας"

 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θεωρεί ότι κάθε φοιτητής πρέπει να είναι ενημερωμένος για τις διοικητικές λειτουργίες του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής “Ιωάννης Καποδίστριας”.

 

Μέλη τον Συλλόγου είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Κομοτηνής αυτοδικαίως, από την στιγμή της εγγραφής τους στο Τμήμα.

 

Ο Σύλλογος σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού αποτελείται από 3 βασικά διοικητικά όργανα:

1. την Γενική Συνέλευση των μελών του

2. το Διοικητικό Συμβούλιο

3. την Εξελεγκτική Επιτροπή

 

1. Γενική Συνέλευση Φοιτητών

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε πρόθεση του. Οι δε αποφάσεις της, δεσμεύουν τα άλλα όργανα. Ειδικότερα, η Γ.Σ. :

• Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ. Σ.

• Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

• Αποφασίζει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις οποιουδήποτε μέλους του Σ.Φ.

• Ασκεί την εποπτεία στα άλλα όργανα

• Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού

• Κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη βασιζόμενη στην έκθεση της                 Εξελεγκτικής Επιτροπής

• Αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού

• Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου

• Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που ανάγεται ρητά στην διαδικασία άλλων οργάνων

• Ανάκληση του Δ.Σ. γίνεται με παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Σ.Φ. και παμψηφία των παρευρισκομένων

 

Πότε και από ποιόν συγκαλούνται οι Γενικές Συνελεύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 10 , τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται από το Δ. Σ. 2 κάθε χρόνο . Η πρώτη το πρώτο 15μερο του Νοέμβρη και η δεύτερη το πρώτο 15μερο του Μάρτη . Στην ειδική περίπτωση έλλειψης του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα τουλάχιστον 10 μέλη του Συλλόγου να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό την προκήρυξη νέων εκλογών . Στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγουμένως Γ.Σ.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα με απόφαση του Δ.Σ. ή με γραπτή έκθεση του 1/10 των μελών του Συλλόγου και με θέματα ημερησίας διάταξης αυστηρά καθορισμένα , οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει μέσα σε οκτώ μέρες από την κατάθεση τη ς αίτησης.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλεί και η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητας της.

Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και τον χρόνο της Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα.

 

Ποια είναι η διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην αρχή της Γ.Σ. κατατίθενται οι υποψηφιότητες για πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης , για τον καλύτερο συντονισμό της συζήτησης. Εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους .

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων εκθέτουν τις απόψεις τους για το θέμα της Γενικής Συνέλευσης . Στη συνέχεια υπάρχουν οι ελεύθερες ομιλίες όπου οποιοδήποτε μέλος του Σ.Φ. μπορεί να εκφράσει κάποιες θέσεις του. Στην συνέχεια κάθε παράταξη ή οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου εκθέτει το ψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα της Γ.Σ. Ο φοιτητής μετά την ανάγνωση των ψηφισμάτων (προτάσεων) αποφασίζει ποιο επιθυμεί και με ανάταση του χεριού του, το ψηφίζει. Το ψήφισμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους θεωρείται απόφαση του Σ.Φ.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης;

Το ψήφισμα που προκύπτει θεωρείται απόφαση του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένα όλα τα μέλη του να την σεβαστούν εφόσον προέρχεται απ'την Γενική Συνέλευση των Φοιτητών.

Το σχετικό ψήφισμα αποστέλλεται προς το Υπουργείο Παιδείας , τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ. , στον πρόεδρο του τμήματος και σ'όλες τις επίσημες αρχές για την θέση των φοιτητών πάνω σε διάφορα θέματα που απασχολούν τους φοιτητές του τμήματος.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 16 ο Σύλλογος Φοιτητών διοικείται από επταμελές Δ.Σ. :

• Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο και εκτελεστικό όργανο του Σ.Φ.

• Προκύπτει απ'τις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια μέρα σ'όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας . Η θητεία του είναι ετήσια. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. σε δύο μέρες μετά την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά και εκλέγει σε φανερή ψηφοφορία με απόλυτη  πλειοψηφία των  μελών Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία σε ξεχωριστές ψηφοφορίες. Την ίδια μέρα το απερχόμενο Δ. Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νεοεκλεγέν Δ. Σ. τα κλειδιά, τις σφραγίδες και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται απ' τα δύο προεδρεία.

• Το Δ. Σ. έχει απαρτία με τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3).  Οι αποφάσεις που παίρνονται με πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3) ή παμψηφία αναιρούνται με παμψηφία. Σε ισοψηφία μυστικής ψηφοφορίας δεν παίρνεται απόφαση. Δικαίωμα εισήγησης έχει κάθε μέλος του Δ.Σ.. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Σύμφωνά με το άρθρο 17 το Δ. Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 7 μέρες και έκτακτα για συγκεκριμένα θέματα όταν παρουσιαστεί η ανάγκη. Συγκαλείται απ'τον πρόεδρο ή από δύο μέλη του με ανακοίνωση που ορίζει  τόπο, χρόνο και θέματα και κοινοποιείται στα μέλη του εικοσιτέσσερις ώρες πριν.

• Τα   θέματα  ημερησίας   διάταξης  του   Δ.Σ.   καθώς  και   οι   αποφάσεις  του τοιχοκολλούνται σε εμφανή σημεία.

• Κάθε   μέλος   του   Συλλόγου   έχει   το   δικαίωμα   να   παρακολουθεί   τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγονται στην τακτική Γενική Συνέλευση με ετήσια θητεία και με καθήκον την άσκηση ταμειακού ελέγχου στο Δ.Σ. και υποβολή έκθεσης σε κάθε τακτική Γ.Σ. ή και έκτακτη αν ζητηθεί απ'την Γ.Σ. .Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για Δ.Σ..

Στο συγκεκριμένο φυλλάδιο δεν ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουμε όλα τα άρθρα του καταστατικού του Συλλόγου Φοιτητών . Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται και διοικείται ο Σύλλογος Φοιτητών . Ελπίζουμε όλοι να μπορέσετε να συμβάλλεται στην εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

 

Επιτροπές Ετών

Οι επιτροπές εκλέγονται κάθε χρόνο την ημέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών. Αποτελούνται από 5 μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία όπως και στο Δ.Σ. Συζητά και απόφασίζει για όλα τα προβλήματα του έτους και για γενικότερα προβλήματα τις αποφάσεις τις μεταφέρει στο Δ.Σ. Λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό που επιλέγουν οι ίδιες.

 

 

Όποιος φοιτητής/τρια του ΔΟΣΑ την Πέμπτη 02.02.2012 (και μόνο τη  μέρα αυτή) δεν μπόρεσε λόγω καιρικών συνθηκών να συμμετάσχει στις  εξετάσεις να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Τμήματος.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΟΣΑ

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ...