Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος το Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2022. Δείτε την ανακοίνωση εδώ