Ενημερώνονται οι φοιτητές του Δ΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Τραπεζική» της Παρασκευής  24 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 στις 13:00.

Ο  Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...