Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι την 21η  Μαΐου 2023 θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές ,  οπότε κρίνεται αναγκαία  η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου και ύστερα από διεξοδική συζήτηση,  αποφάσισε,  την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Παρασκευή 19 έως την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023. 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...