Η διάλεξη την Τρίτη 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 18.00μ.μ. 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...