Ανακοινώθηκε από την ιστοσελίδα του Τμήματος το Πρόγραμμα της Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου Ιουλίου 2020. 
Δειτε την ανακοίνωση εδώ