Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ