Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των φοιτητών/τριων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 θα αρχίσει ώρα 13:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής που βρίσκεται εντός του κτηρίου του Τμήματος

 Επισημάνσεις:

Οι συμμετέχοντες στην ορκωμοσία οφείλουν να προσέλθουν από τις 9:30 έως 11:30 από τη Γραμματεία για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ταυτοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απαγορεύονται αυστηρά εντός του Αμφιθεάτρου και του κτιρίου (Αίθριο) οι κόρνες αερίου ή χειροκίνητες, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ.), προκαλεί ενόχληση, και γενικά παρεμποδίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Τελετής ορκωμοσίας και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

 

Αγαπητοί φοιτητές καλημέρα:

Το προγραμματισμένο για σήμερα φροντιστήριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Δ και ώρα 18:00 -20:00.

 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Αγαπητοί φοιτητές,

Το μάθημα στις 3 Μαΐου, Τετάρτη, δεν θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης λόγω παρουσίας μου το πρωί σε συνέδριο στην Αθήνα.

Θα γίνει αναπλήρωση με ένα εξ αποστάσεως φροντιστηριακό μάθημα την ίδια ημέρα και ώρα με το προγραμματισμένο (3 Μαΐου, Τετάρτη, 14:00-18:00).

Αντίστοιχο εξ αποστάσεως μάθημα και όχι διά ζώσης θα πραγματοποιηθεί και στις 31 Μαΐου, Τετάρτη, 14:00-18:00.

Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOF95o64ffSWKgSiSMrqFWx2xsQFnzyPEpI-gAtLN7oE1%40thread.tacv2/1666595200301?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22544abe72-3b0d-4627-9715-a1da4a8ecf46%22%7d

Δρ Χάρης Βλάδος

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Αγαπητοί φοιτητές,

Το μάθημα στις 3 Μαΐου, Τετάρτη, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω παρουσίας μου σε συνέδριο.

Θα γίνει αναπλήρωση με ένα διαδικτυακό φροντιστηριακό μάθημα στις 2 Μαΐου, Τρίτη, 14:00-18:00.

Αντίστοιχο διαδικτυακό μάθημα και όχι διά ζώσης θα πραγματοποιηθεί και στις 31 Μαΐου, Τετάρτη, 09:00-13:00.

Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOF95o64ffSWKgSiSMrqFWx2xsQFnzyPEpI-gAtLN7oE1%40thread.tacv2/1666595200301?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22544abe72-3b0d-4627-9715-a1da4a8ecf46%22%7d

Δρ Χάρης Βλάδος

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Οπως γνωρίζεται από την ενημέρωση μας πριν τις διακοπες του ΠΑΣΧΑ, αυτή την εβδομάδα οι διδάσκοντες του μαθηματος βρίσκονται σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο Εξωτερικό.

Τα μαθήματα στο συγκεκριμένο Μάθημα την Παρασκευή 28 Απριλίου ΔΕΝ θα γίνουν.

Θα αναπληρωθούν στην τελευταία εβδομάδα του Μαίου.

Επόμενο Μάθημα κανονικά την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ στις ώρες του προγράμματος.

Οι διδάσκοντες

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...

Οπως γνωρίζεται από την ενημέρωση μας πριν τις διακοπες του ΠΑΣΧΑ, αυτή την εβδομάδα οι διδάσκοντες του μαθηματος βρίσκονται σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο Εξωτερικό.

Τα μαθήματα στο συγκεκριμένο Μάθημα την Παρασκευή 28 Απριλίου ΔΕΝ θα γίνουν.

Θα αναπληρωθούν στην τελευταία εβδομάδα του Μαίου.

Επόμενο Μάθημα κανονικά την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ στις ώρες του προγράμματος.

Οι διδάσκοντες

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δύναμη ευθύνης...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει την εργασία τους στο μάθημα ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ότι από το μάθημα της 28-4-2023 μπορούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Οσοι θελήσουν θα έχουν στη διάθεση τους 5 λεπτα για προφορική παρουσίαση και αμέσως μετα θα δεχτούν ερωτησεις και θα γινει συζητηση.

Οι παρουσιάσεις θα αρχίσουν σίτες 14.00 το μεσημερι.

Για τις επομενες παρουσιάσεις θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι η παρουσίαση της εργασίας είναι υποχρεωτική, διαφορετικά δε θα μπορέσει να βαθμολογηθεί.    

 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...