Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το σεμινάριο "Εισαγωγή στη Φορολογία: Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων" παρακαλούνται να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης από τα τραπεζάκια της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΟΣΑ.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΟΣΑ

Πάντα δίπλα σου...