Λόγω κωλύματος της διδάσκουσας το μάθημα της Δευτέρας 15/5/2023 στο Δίκαιο των επιχειρήσεων Ι μετατίθεται για την Παρασκευή 26/05/2023 και ώρα 10.00 π.μ. 

Η διδάσκουσα

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...