Λόγω κωλύματος της διδάσκουσας το μάθημα της Δευτέρας 15/5/2023 στο Δίκαιο των επιχειρήσεων ΙΙΙ μετατίθεται για την Παρασκευή 26/5/2023 και ώρα 3.00 μμ 

Η διδάσκουσα

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...