Το μάθημα της Επιχειρησιακής έρευνας την Τρίτη 16/5/2023 αναβάλλεται. Θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα 23 και 30 Μαΐου. 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δύναμη ευθύνης...