ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Καλούνται οι φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις όλων των εξαμήνων να υποβάλουν στη γραμματεία  αίτηση (Έντυπο ορκωμοσίας) είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε με FAX από την Δευτέρα 21/10/2019 έως και την Παρασκευή 01/11/2019  και ώρες 11:00 – 13:00.

Για την ορκωμοσία απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση (Έντυπο ορκωμοσίας). (επισυναπτόμενο αρχείο)
 2. Επιστροφή στη γραμματεία είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικά : α) δελτίο ακαδημαϊκής ταυτότητας-φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο),

            β) βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης (εφόσον είχε χορηγηθεί)

                         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση

 1.                 απώλειας των παραπάνω)

   

   

  Η ορκωμοσία θα γίνει την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019.  

  Η ώρα και ο χώρος που θα διεξαχθεί η τελετή θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

  Τηλέφωνα Γραμματείας 2531039824 και 39825

 

Δείτε την ανακοίνωση με το έντυπο της ορκομωσίας εδώ.

 

 

                                                                                

Πάντα δίπλα σου ...